המחלקה לישראלים בחו"ל

המחלקה לישראלים בחו"ל

 
 

 אזרח יקר,
עם צאתך לחו"ל, ברצוננו להביא לידיעתך דבר קיום שירותים קונסולריים לאזרחים ישראלים הנקלעים בחו"ל למצבי מצוקה. האגף לעניינים קונסולריים במשרד החוץ, באמצעות המחלקה לישראלים בחו"ל והקונסולים בנציגויות ישראל ברחבי העולם יתנו שירותים אלה מכוח הסמכות שהוענקה להם ע"פ חוק.
ניתן לפנות למח' לישראלים בחו"ל בטלפונים: , 02-5303401, 02-5303644, 02-5303648, 02-5303287 או למרכז מצב בטלפון: 02-5303155 פקס': 02-5304027,
או באמצעות דואר אלקטרוני.
 
שהייה ועבודה בלתי חוקית בחו"ל
בשנים האחרונות אנו עדים לעליה במספרם של אזרחים ישראלים הנעצרים בחו"ל על רקע שהייה בלתי חוקית ו/או עבודה בלתי חוקית במדינות בהן הם שוהים.  ישראלים אלה עומדים בפני הליך הכולל, בדרך כלל, מעצר לתקופה ממושכת והליך משפטי, שסופו, על-פי רוב, גירוש מהמדינה ומניעת כניסה למספר שנים. פעולות אלו נעשות בדרך כלל ללא מתן כל אזהרה מוקדמת.
חשוב לזכור   -
אזרח ישראלי העובר על החוק במדינה זרה כפוף למערכת החוקית והמשפטית שלה. נציגי משרד החוץ עומדים בקשר עם אזרחים ישראלים הנעצרים בחו"ל ומסייעים להם בכל הנוגע לקשר עם בני משפחותיהם. כמו כן, הנציגים מוודאים כי זכויותיהם של האזרחים העצורים נשמרות, כי הם אינם מופלים לרעה וכי ניתנת להם האפשרות להיות מיוצגים על ידי עורך דין מקומי. עם זאת, בהתאם לאמנות בינלאומיות ולכללים הנהוגים בין מדינות, נציגויות מדינת ישראל ברחבי העולם אינן מתערבות בהליכים משפטיים המתקיימים כנגד אזרחים ישראלים במדינות זרות.
משרד החוץ מבקש להדגיש - אזרחים ישראלים השוהים ו/או עובדים במדינות זרות בניגוד לחוק המקומי עושים זאת על אחריותם בלבד. כאמור, אזרחים אלו עלולים למצוא עצמם שוהים תקופה ארוכה מאחורי סורג ובריח ומתמודדים עם הליכים משפטיים וגירוש מהמדינה בה הם שהו.
ביטוח לנוסעים לחו"ל
המחלקה לישראלים בחו"ל במשרד החוץ מקבלת פניות רבות של ישראלים הנקלעים לבעייה בחו"ל וזקוקים לסיוע.
במקרים לא מעטים מטיילים יוצאים לחו"ל מבלי שדאגו לבטח עצמם או לחלופין, מבלי שהצטיידו בביטוח מתאים לאופי הטיול אליו יצאו.
נבקש להדגיש שמטיילים הנזקקים לסיוע בשעת מצוקה ואין בידם ביטוח מתאים, על משפחותיהם לשאת בעלות הכספית. למותר לציין כי מדובר בעלות כספית גבוהה במיוחד שלעיתים אין המשפחה יכולה לעמוד בה.
משרד החוץ רואה צורך להדגיש בפני הציבור את חשיבות נושא הביטוח במטרה לצמצם מקרים אלו.
משרד החוץ ממליץ:

רגע לפני היציאה...
 • בררו בנציגויות המדינות אליהן ברצונכם לנסוע האם יש צורך להצטייד באשרת כניסה.
 • דאגו לבטח את עצמכם בביטוח רפואי מלא ומקיף המתאים לאופי הטיול ובמקומות בהם קיימים סיכונים מיוחדים - בביטוח הכולל איתור וחילוץ בעת הצורך.
  שימו לב: שימוש, בלדרות וסחר בסמים מבטלים את פוליסת הביטוח.
 • בררו בלשכות הבריאות המחוזיות באם נדרשים חיסונים מיוחדים לאותן ארצות בהן הנכם מתעתדים לבקר וחסנו את עצמכם בהתאם.
 • הצטיידו בכתובות ובמספרי הטלפון, הפקס והדואר האלקטרוני של נציגויות ישראל ביעדי הביקור.
 • וודאו שאין ברשותכם נשק מכל סוג שהוא.

 

וכשאתם כבר שם...
 מומלץ להירשם בנציגויות ישראל ולציין את מסלול נסיעתכם. כמו כן, מן הראוי לברר מידע עדכני על אזורים מסוכנים.
 • נקטו בדרכים שיקשו על גניבתם וימנעו אובדנם של כספים ומסמכים חשובים. אל תשאירו חפצים ללא השגחה, כולל בנסיעות בתחבורה ציבורית.
 • אם בידכם מידע על ישראלים הנמצאים במצוקה, או שהינכם נמצאים בקרבת מקום בו ארע אסון וידוע לכם על הימצאות ישראלים באזור, אנא דווחו מיידית לנציגות ישראל הקרובה ביותר.
 • בצאתכם למקומות ללא אמצעי תקשורת זמינים מומלץ להצטייד במכשיר טלפון נייד למקרה חירום.
 • אין לחרוג מתוקף אשרת השהיה, יש להימנע מעבודה בלתי חוקית ולציית לחוקי המקום. שמרו על קשר שוטף עם בני המשפחה בארץ ודווחו להם על מסלול הטיול.
זכרו- קשר ישיר בין האזרח בחו"ל לנציגות ישראל, ו/או קשר ישיר בין המשפחה בארץ למחלקה לישראלים בחו"ל בחטיבה הקונסולרית של משרד החוץ, עשוי לזרז את הטיפול בכל מקרה מצוקה אליו נקלע האזרח בחו"ל.
 
צריכים עזרה?
במקרה של...  
 • אובדן דרכון - נציג שלנו יוכל לנפק מסמך נסיעה חלופי.
 • מצוקה כספית-
 • בקשו מהמשפחה שתעביר עבורכם כסף באמצעות חברת ‎  WESTERN UNION המיוצגת בישראל על ידי בנק הדואר.
 • במקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעתו של הקונסול במקום , ניתן לבצע העברה באמצעות משרד החוץ.
   
  מחלה או פציעה- ניתן לקבל מנציגות ישראל הקרובה ביותר רשימה של רופאים ובתי חולים במקום. כמו כן יעמוד הנציג הקונסולרי בקשר עם החולה או הפצוע ועם משפחתו בישראל.
   
  פטירת אזרח ישראלי בחו"ל- ניתן לקבל מנציגות ישראל סיוע לוגיסטי בסידורי העברת ארון הנפטר ארצה.
   
  מעצר /מאסר- וודאו כי הודעה על דבר המעצר תועבר לנציגות ישראל. מהנציגות ניתן לקבל את פרטי לשכת עורכי הדין המקומית. מודגש כי אין לראות בכך משום המלצה על עורך דין זה או אחר ומבלי שהנציג הקונסולרי, הנציגות, משרד החוץ ומדינת ישראל יקבלו על עצמם אחריות כלשהי לעניין זה.
  הנציג הקונסולרי יבדוק את התנאים בהם מוחזק העציר/אסיר, ובמידה והעציר/אסיר מעוניין בכך, יוודא את ייצוגו על ידי עורך דין. כמו כן, באחריות הנציג הקונסולרי לבדוק שהעציר/אסיר אינו מופלה לרעה לעומת אזרחים זרים אחרים בשל היותו ישראלי. במקרים בהם הדבר מתאפשר יבקר הקונסול את העציר/אסיר. היה והעציר/אסיר יביע רצונו בכך יעביר הנציג הקונסולרי הודעה על המעצר/מאסר למשפחתו.
   
 • לא נוכל לשחרר את האזרח הישראלי ממעצר/מאסר או להתערב בהליכים משפטיים כאלה או אחרים המקובלים באותה מדינה.
 • מדינת ישראל לא תישא בהוצאות כלשהן, כגון הוצאות רפואיות, חילוצים, העברת ארון נפטר ארצה, תשלום עבור בתי מלון, כרטיסי טיסה, שכירת שירותי עורך דין, תשלום ערבות או כל הוצאה כספית אחרת.
 
אנו מאחלים לכם שהות נעימה בחו"ל ושיבה הביתה לשלום.