שירות קונסולרי בעולם
​ שירותים קונסולריים

נציגויות ישראל ברחבי העולם פועלות, בין השאר, להעניק שירותים קונסולריים לאזרחי ישראל השוהים בחו"ל וכן לאזרחים זרים.

האגף לעניינים קונסולריים בארץ והנציגים הקונסולריים בחו"ל פועלים על-פי חוקיה של מדינת ישראל ושואבים את סמכותם מתוקף האצלת סמכויות מטעם השרים הנוגעים בדבר.


 


מידע כללי למטייל

 

עם צאתך לחו"ל, ברצוננו להביא לידיעתך דבר קיום שירותים קונסולרים לאזרחים ישראלים הנקלעים בחו"ל למצבי מצוקה.


 

אנו מאחלים לכם שהות נעימה בחו"ל ושיבה הביתה לשלום.